Разпределение на часовете за интензивното обучение на докторантите през януари/февруари 2024 в ЮЗУ „Н. Рилски”


Ниво:
Elementary (начинаещи)

Дата и час

Група

Преподавател

Стая

22.01.’24 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Доц. д-р Зарина Маркова

1436

23.01.’24 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

1436

24.01.’24 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

1436

25.01.’24 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Красимира Граматикова

1436

26.01.’24 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

1436

29.01.’24 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Красимира Граматикова

1436

30.01.’24 –

9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Таня Табутова

1436

31.01.’24 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Таня Табутова

1436

01.02.’24 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

1436

02.02.’24 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Таня Табутова

1436

05.02.’24 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл. ас. д-р Яна Манова

1436

06.02.’24 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Красимира Граматикова

1436

07.02.’24 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Гл. ас. д-р Яна Манова

1436

08.02.’24 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

Ас. Красимира Граматикова

1436

09.02.’24 – 9.30 – 15.15

Elementary level – 1st group (1-ва група)

ФИНАЛЕН ТЕСТ

1436Ниво:
Academic Writing (напреднали)

Дата и час

Група

Преподавател

Стая

29.01.’24 –

9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Доц.д-р Мария Анастасова

1435

30.01.’24 –

9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

1435

31.01.’24 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Чанкова

1435

01.02.’24 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Чанкова

1435

02.02.’24 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

1435

05.02.’24 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Доц.д-р Мария Анастасова

1435

06.02.’24 –

9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

1435

07.02.’24 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

1435

08.02.’24 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)

Гл.ас.д-р Мария Багашева

1435

09.02.’24 – 9.30 – 15.15

Academic writing 2nd group(2-ра група)  -

ФИНАЛЕН ТЕСТ

1435