Задължителен курс по дисциплината "Подготовка и управление на проекти" - на български език.

Обучението ще се осъществи от дистанция чрез платформата “BigBlueButton” както следва:

            02.10.2023 г. (понеделник) от 09:30 ч. до 18:15 ч.

         03.10.2023 г. (вторник) от 09:30 ч. до 18:15 ч.

Линк за достъп до платформата: https://bbb.swu.bg/b/iva-yqq-3et

A compulsory Project Preparation and Management course for all foreign students who have their PhD studies in English will be held virtually via the “BigBlueButton” platform on the following dates:

Monday 09/10/23 – 9:30 a.m. to 6:15 p.m.

Tuesday 10/10/23 – 9:30 a.m. to 6:15 p.m.

Link to the “BigBlueButton” virtual classroom: https://bbb.swu.bg/b/iva-yqq-3et