Новини

2022-05-05

Природо-математическият факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ организира за поредна година състезание за проект по информатика, информационни системи и информационни технологии. Целта на състезанието е да предостави възможност на кандидат-студентите да демонстрират знания и умения в областта на компютърните науки.

Проектите могат да бъдат разработени в следните направления:

  • Дигитална рисунка - Компютърните рисунки могат да бъдат изработени с програма по избор (Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic и др.). Да не съдържат добавени готови графични обекти или други компютърни рисунки. Да са нарисувани със свободна ръка и с помощта на инструментите за рисуване на използвания графичен редактор. Рисунките трябва да бъдат във формат A4.
  • Дигитален колаж - Компютърните колажи (плакати) могат да бъдат разработени с програма по избор. Да комбинират фотографски и/или графични изображения с текст. Да представят цялостна идея, свързана с избрана от кандидата тема. Те могат да бъдат подписани от техните автори с инициали, пълни имена, кратко име и т.н. Колажите трябва да бъдат във формат A4.
  • Компютърна презентация - Компютърната презентация трябва да бъде създадена с помощта на Microsoft PowerPoint и да съдържа авторски текстове. Дизайнът на презентацията да бъде създаден изцяло от участника в конкурса. Използваните фотографии, графични изображения и други обекти да не нарушават авторските права на трети лица. Броят на слайдовете да бъде поне 10 като на първия слайд да бъде посочено заглавието на презентацията, имената на автора и ръководителя (ако има такъв).
  • Уеб сайт - Акцентът е чрез използването на подходящи информационни технологии да се създаде съвкупност от логически свързани уеб страници, които имат общ адрес в Интернет. Сайтът може да съдържа текст, снимки, графични елементи, звук, анимация и видео. Сайтът трябва да бъде реално съществуващ и достъпен чрез публичен уеб сървър. Проектите се представят чрез архив на файловете на сайта и описателна част (формат docx или pdf), която включва: използвани технологии, основни етапи при разработване на уеб сайта и реализирани функционалности.
  • Софтуерно приложение – Софтуерен продукт с графичен потребителски интерфейс на български или на английски език, който оптимизира или решава конкретна задача и е с практическо приложение за крайния потребител. Идеите могат да бъдат пряко свързани с подпомагане и/или подобряване на съвременния начин на живот. Етапите на реализация и функционалностите на проектите трябва да бъдат описани в текстов документ (формат docx или pdf), а при наличие на софтуерно приложение, пълният му програмен код също трябва да бъде предоставен.

2022-05-03
В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе кръгла маса на тема „Некласическа научна картина на/за света“.Това е второто събитие в рамките на проекта „Промяна, Криза, Език – разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата“, спечелил конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти за 2021 г. към фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката. Ръководител на проекта е ас. д-р Невена Крумова, преподавател във Философския факултет. Част от научния екип са гл. ас. д-р Мария Анастасова (Филологически факултет) и студентите Беатрис Христова и Радослав Оведенски от специалност „Философия“.

Кръглата маса беше открита от ръководителя на проекта д-р Невена Крумова. Начало на ползотворната дискусия дадоха докладите на доц. д-р Майя Георгиева „Новите Онтологии“ и на д-р Ива Георгиева „Некласически поглед към травмата и терапията на посттравматично стресово разстройство (ПТСР)“ – постдокторант към Института за авангарди изследвания във Варна. Във форума участваха студенти, преподаватели, ученици и учители. Гости на събитието бяха учителите Дарина Траянова и Надя Джоргова-Калвина заедно с ученици от Профилираната гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница и Екатерина Икономова с ученици от Националната хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград.
Втората част на форума продължи зададените посоки и разшири перспективата с доклада на доц. Силвия Кръстева на тема „Некласическа мисловна парадигма“. Беатрис Христова говори за „Некласическото като ново начало на науката“. Докладът на Асан Кадиев беше посветен на „Проблемът за възможността на „европейското човечество“ за метафизично мислене при творчеството на Ханс Блуменберг“.
Научното събитие завърши с доклада на д-р Невена Крумова, която представи „Ролята на Времето в изграждането на концептите за „Свят“.
Следващата кръгла маса по проекта ще бъде на тема „Поглед към съвременността чрез текста „Промяна и криза“ на Хосе Ортега-и-Гасет“.

2022-04-19
На 15 април 2022 г. се проведе традиционният конкурс за ученици „Изкуството като мечта и мечтите в изкуството“, който е част от XV-я Национален студентски фестивал на изкуствата, организиран от Факултета по изкуствата към Югозападния университет „Неофит Рилски“.
В конкурсната програма си дадоха среща най-изявените средношколци – музиканти, хореографи и художници от специализираните училища по изкуствата. Жури от университетски преподаватели – утвърдени творци в различни области, оцениха младите таланти и ги насърчиха в решението да поемат по пътя на избрания от тях вид изкуство.

2022-04-20
На 19 април 2022 г. в Първи учебен корпус на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе пролетен пленер за деца под наслов „Да рисуваме заедно“. Организатори на инициативата бяха студентите от специалност „Социална педагогика“ към Факултета по педагогика. Участие взеха представители на различни образователни и социалнопедагогически институции и услуги в Благоевград – СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за настаняване от семеен тип, Център за специална образователна подкрепа, както и деца-бежанци.

2022-04-19
ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО МИСИЯ И ВДЪХНОВЕНИЕ
Кръглата маса „Новите проблеми и предизвикателства пред философското и гражданското образование“, организирана на 15 април 2022 г. от Философския факултет на Югозападния университет и РУО-Благоевград, случи истинско общуване и проведе дебат по актуалните теми и проблеми на съвременното образование. Присъстваха преподаватели от Философския факултет и от Факултета по изкуствата, студенти и магистри. Във форума взеха участие учители по философия и гражданско образование от средните училища в Благоевград, Петрич, Банско, Якоруда, Симитли, Кюстендил, Дупница. Особено скъпи гости бяха учениците от НХГ, Благоевград, които се включиха активно в дискусиите със своя позиция и споделиха вижданията си за бъдещето и за нови начинания в училище.