Над 150 учители и ученици посетиха Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Деня на отворените врати, организиран от Техническия факултет.

Събитието беше открито от декана проф. д-р инж. Снежина Андонова. Приветствие от името на ректорското ръководство поднесе заместник-ректорът по научноизследователската дейност и докторантското развитие доц. д-р Петрана Стойкова.

„Пожелавам ви ползотворен образователен ден и мотивация да продължите образованието си. Надявам се да изберете специалностите от Техническия факултет, а Югозападен университет „Неофит Рилски“ да се превърне във ваш втори дом“, каза в приветственото си слово доц. Стойкова.

На събитието присъстваха учители и ученици от Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград, Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Благоевград, Благоевградска професионална гимназия „Ичко Бойчев“, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“, 7. средно училище „Кузман Шапкарев“, 5. средно училище „Георги Измирлиев“, Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ – Благоеврад, Природо-математическа гимназия „Акад. С. П. Корольов“ – Благоевград.

Сред гостите бяха и директорът на ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ – Благоевград Николай Каращранов, директорът на БПГ „Ичко Бойчев“ Антон Драгоев, зам.-директорът на ПМГ Йордан Цветанов.

След официалното откриване проф. Андонова разказа за историята и структурата на факултета и представи специалностите, по които се води обучение. Важен акцент от нейната презентация беше поставен върху условията за кандидатстване и възможностите за бъдеща реализация.

Последва демонстрация на хуманоидния робот НАО, с който работят студентите във факултета. Ас. Стефан Шиваров и гл. ас. д-р Илиян Иванов нагледно представиха спецификата и особеностите за програмиране на всяка една от възможностите на робота.

Беше организирано и посещение по групи в специализираните технологични лаборатории на факултета, а в ролята на водачи влязоха студенти.

Заместник-деканът доц. д-р Габриела Атанасова представи пред бъдещите кандидат-студенти специализирана апаратура, наречена спектрален анализатор, чрез която може да се измери диапазонът на излъчването от антените на мобилните оператори. С голям интерес те изслушаха кратката лекция на ас. Павел Джунев за управлението на безпилотни летателни средства. Гл. ас. д-р Василиса Валеова запозна бъдещите кандидат-студенти и със съвременни роботи и автоматизирани устройства, които се прилагат в обучението на студентите от Техническия факултет.

Денят на отворените врати завърши с пожелания за бъдещи срещи и ползотворно сътрудничество.