Новини

2022-06-15

Пет монографии на преподаватели във Филологическия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ бяха представени в Университетската библиотека. Модераторът на събитието проф. д-р Стилиян Стоянов отбеляза, че за първи път се прави колективно представяне на книги на преподаватели в рамките на факултета.

2022-06-13

Близо 60 ученици присъстваха на тържествената церемония по награждаване на лауреатите от конкурсите за ученици във Философския факултет.

Събитието, което се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“, бе открито от доц. д-р Силвия Кръстева и Екатерина Текерска – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия към Регионалното управление на образованието в Благоевград.

2022-06-10

Студенти от катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство“ към Югозападния университет „Неофит Рилски“ бяха отличени в проекта „ФилмираУниЛаб“, реализиран съвместно от независимата платформа за българско и световно кино Филмира и ЮЗУ „Неофит Рилски“. Проектът се осъществи с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Студентите от Югозападния университет се изявиха със свои постери, есета и възстановки, вдъхновени от 10 български игрални и документални филма, предоставени от Филмира.

2022-06-10

Представители на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проведоха уъркшоп с малолетни и непълнолетни деца и младежи мигранти в сградата на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет.

Семинарът се проведе в рамките на проекта „Към непридружени малолетни и непълнолетни деца и младежи мигранти/“Towards Unaccompanied Foreign Minors (UFM)”, финансиран по програма „Еразъм+“ от италианската национална агенция „Еразъм+“.

2022-06-09

Студенти, докторанти и преподаватели от Югозападния университет „Неофит Рилски“ участваха в семинар на тема „Да бъдем активни!“. Събитието, което се проведе онлайн в платформата “Zoom”, е част от дейностите по проекта „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация“ с акроним PROMO-YMC(H)A по  програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.