ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ БЛАГОЕВГРАД ОБЯВЯВА

СВОБОДНИТЕ МЕСТА В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ КЪМ 15.03.2024 ГОДИНА

Студентско общежитие 01 свободни легла:

  • за мъже – 17
  • за жени – 26
  • заети легла - 368

 

Студентско общежитие 02 свободни легла:

  • за мъже – 12
  • за жени –19
  • заети легла - 391

 

                                 

 

                        Инспектор „Стипендии и общежития“ : .............................................

                                                                                                Галина Андрова