2021-10-13
 Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

Задочно - 8 семестъра

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Детайлна информация за Учебната програма