Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Бакалавърската програма "Аудио-визуални изкуства и продуцентство в развлекателните индустрии" подготвя висококвалифицирани специалисти за работа в междудисциплинарната сфера на взаимодействие между аудиовизуалните изкуства и продуценството в развлекателните индустрии. Завършилите бакалавърската програма са компетентни в създаването на аудиовизуални продукти /фотография, художествени и документални филми за киното и телевизията, аудио визуална реклама, видеоклипове и пр. /и продуцентство в сферата на развлекателните индустрии - сценични и визуални изкуства, филми и фотография, рекламна индустрия, дизайн, културно наследство, фестивали и културни събития. Те владеят новите цифрови технологии за представяне по вълнуващ и завладяващ начин на художествени произведения, рекламни послания, образци на културното наследство и пр. Завършилите специалността са подготвени да използват съвременните медийни платформи, чрез които достигат до широка зрителска аудитория.