На 4 май 2022 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д.т.н. инж. Петър Апостолов изнесе публична академична лекция на тема „Ефективни апроксимации на идеални функции с правоъгълни контури – обща теория и приложения“.

На лекцията присъстваха преподаватели от четири факултета – Техническия, Природо-математическия, Правно-историческия и Филологическия факултет, както и представители на фирми от сферата на компютърните и комуникационни техника и технологии. Проф. Апостолов запозна аудиторията с нови теоретични знания и оригинални методи за синтез и конструиране на селективни технически средства в комуникациите, които в значителна степен превъзхождат техните аналози. Особен интерес предизвика и представлянето на перспективите в развитието на научната област.

Деканът на Техническия факултет проф. д-р Снежина Андонова, благодари на проф. Апостолов, за това, че направи съпричастни колегите си с неговите актуални и значими научни изследвания в една изключително интересна област на природонаучното познание. Тя му пожела здраве и вдъхновение за още много лични и професионални успехи.

Презентацията на проф. Апостолов може да видите тук.