Катедра „Информатика“ към Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград организира състезание за проект по информатика и информационни технологии. В него могат да вземат участие ученици от 11 и 12 клас. Целта на състезанието е да се предостави възможност на кандидат-студентите да демонстрират своите знания и умения в областта на компютърните науки. Учениците от 11 клас имат право да кандидатстват в университета с получения сертификат от състезанието след като получат диплома за завършено средно образование.

Проектите могат да бъдат разработени в следните направления:

  • Дигитална рисунка – Компютърните рисунки могат да бъдат изработени с програма по избор (Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic и др.). Да не съдържат добавени готови графични обекти или други компютърни рисунки. Да са нарисувани със свободна ръка и с помощта на инструментите за рисуване на използвания графичен редактор. Рисунките трябва да бъдат във формат A4.
  • Дигитален колаж – Компютърните колажи (плакати) могат да бъдат разработени с програма по избор. Да комбинират фотографски и/или графични изображения с текст. Да представят цялостна идея, свързана с избрана от кандидата тема. Те могат да бъдат подписани от техните автори с инициали, пълни имена, кратко име и т.н. Колажите трябва да бъдат във формат A4.
  • Компютърна презентация – Компютърната презентация трябва да бъде създадена с помощта на Microsoft PowerPoint и да съдържа авторски текстове. Дизайнът на презентацията да бъде създаден изцяло от участника в конкурса. Използваните фотографии, графични изображения и други обекти да не нарушават авторските права на трети лица. Броят на слайдовете да бъде поне 10 като на първия слайд да бъде посочено заглавието на презентацията, имената на автора и ръководителя (ако има такъв).
  • Уеб сайт – Акцентът е чрез използването на подходящи информационни технологии да се създаде съвкупност от логически свързани уеб страници, които имат общ адрес в Интернет. Сайтът може да съдържа текст, снимки, графични елементи, звук, анимация и видео. Сайтът трябва да бъде реално съществуващ и достъпен чрез публичен уеб сървър. Проектите се представят чрез архив на файловете на сайта и описателна част (формат docx или pdf), която включва: използвани технологии, основни етапи при разработване на уеб сайта и реализирани функционалности.
  • Софтуерно приложение – Софтуерен продукт с графичен потребителски интерфейс на български или на английски език, който оптимизира или решава конкретна задача и е с практическо приложение за крайния потребител. Идеите могат да бъдат пряко свързани с подпомагане и/или подобряване на съвременния начин на живот. Етапите на реализация и функционалностите на проектите трябва да бъдат описани в текстов документ (формат docx или pdf), а при наличие на софтуерно приложение, пълният му програмен код също трябва да бъде предоставен.

Участникът в състезанието (кандидат-студент) трябва да изпрати свой проект от едно от описаните по-горе направления, като може да участва с повече от един проект.

Участникът в състезанието (кандидат-студент) трябва да изпрати и лични данни: трите имена, училище, клас, адрес, тел., e-mail, имената на учителя си и специалността/ите, за които  иска да кандидатства.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИК
ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

Участието в състезанието е безплатно.

Състезанието ще се проведе в две независими сесии. Участникът (кандидат-студент) може да избере в коя сесия да участва.

Проектите трябва да бъдат изпратени на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Сроковете за изпращане са:

  • Първа сесия на състезанието до 15 март 2024 г.,
  • Втора сесия на състезанието до 30 май 2024 г.

Резултатите от състезанието ще бъдат обявени на сайта на университета до две седмици след обявените срокове, а участници ще бъдат информирани лично по e-mail.

Отличените участници ще получат сертификат с право на кандидатстване и записване в специалностите „Информатика“, „Информационни системи и технологии“ и „Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“.

Адрес за кореспонденция:

2700 гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 66

Югозападен университет „Неофит Рилски“,

Природо-математически факултет, Катедра „Информатика“

тел. 0882 998 721

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.