Приключи първата сесия от състезанието за проект по информатика и информационни технологии, обявен от Природо-математическия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Успешно представилите се ученици имат право да участват в класирането за специалностите: „Информатика“, „Информационни системи и технологии“ и „Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“.

Поради големия брой участници и различната сложност на реализираните проекти, комисията взе решение оценките на изпратените разработки и класирането на техните автори да бъде извършено по модули.

Класирането може да видите ТУК.