Библиотеката предоставя достъп до електронни бази данни и образователни ресурси, които съдържат пълнотекстови книги, статии от популярни и реферирани научни издания, материали от конференции, доклади по страни и индустрии, пазарни анализи и др. на различни езици.

      gale GALE - Колекция от книги от осемнадесети век, достъпна за научни изследвания. Онлайн колекциите от осемнадесети век съдържат всяко значимо заглавие на английски език и чужд език, отпечатано в Обединеното кралство между 1701 г. и 1800 г. 
ceeol  Университетската библиотека „Неофит Рилски“ предоставя достъп до електронната база данни С.E.E.O.L., която организира електронно 850 научни списания и над 100 000 статии, публикувани в престижни академични издателства. Материалите са пълнотекстови и са в PDF формат. Заглавията са в областта на хуманитарните, социалните науки и Европеистиката, свързани с Централна, Източна и Югоизточна Европа.
 ebsco EbscoHost Academic Search е най-богатата пълнотекстова академична колекция, съдържаща над 11000 списания в пълен текст, като 6200 от тях са индексирани в Scopus и Web of Science. Комбинацията от академични периодични издания, доклади, книги и видео материали отговаря на потребностите на научната общност в почти всички области на познанието – от астрономия, антропология, биомедицина, технически науки, здравеопазване и право до математика, фармакология, зоология и много други. 
jstor logo   JSTOR www.jstor.org е уникална дигитална база данни, основана през 1995 г. от Уилиям Боуън. Тя предоставя пълнотекстов достъп до водещи академични списания и глави от книги от различни дисциплини в областта на хуманитарните, социалните и точните науки без броевете от последните три до пет години. Нейните услуги се ползват от 90 200 институции по света. Библиотеката на ЮЗУ „Неофит Рилски“ предлага пълен достъп до списания от интердисциплинарните колекции „Art & Sciences" с номера от I до X и до списания от колекцията „Life Sciences“. Можете да търсите и на английски, немски, френски и испански език. ВНИМАНИЕ: При търсене намерените резултати по подразбиране са тези, до които имате достъп съгласно абонамента на библиотеката. Ако искате да прегледате всички статии в архива на JSTOR трябва да изберете филтър „All content“.
 sciencedirect logo small  ScienceDirect е пълнотекстова база данни, която съдържа над 2000 списания от областите: Физически и инженерни науки; Науки за живота; Здравеопазване; Социални науки и хуманитаристика
logo scopus   Scopus е най-голямата база данни, съдържаща реферати, цитирания и качествени уеб ресурси. Снабдена е с интелигентни инструменти за провеждане на търсене, проследяване и анализ на научната информация, което я прави незаменим помощник в работния процес на изследователите. Scopus Ви предлага над 21 000 научни издания на повече от 5 000 издатели.
 isi web of science 199x45 ISI Web of Knowledge - Web of Science: достъп до световната водеща научна литература в областта на естествените, социалните науки, изкуство и хуманитаристика, както и подложените на информационен анализ доклади от научни форуми. 
cabi  CABI - Най-пълната в тематично отношение и най-голяма в света база данни в областта на приложните науки за живота: селско стопанство, екология и науки за околната среда, ветеринарна медицина, обществено здравеопазване, приложна икономика, науки за храните и хранене, почвознание, и пр. С над 7,5 милиона документа от 1973 г. насам. Актуализира се ежеседмично 
 brill Brillonline колекциите обхващат над 175 000 библиотечни материала с книжни раздели, студии и статии от областта на хуманитаристиката, международното право и биологията. Свободният достъп до публикациите е регламентиран за нашите читатели. За повече информация се обърнете към служителите на библиотеката. 
 oxford  Оксфорд Академик публикува повече от 200 списания от името на научни дружества по целия свят със свободен достъп.