Пробният достъп до три колекции от електронни списания е активен на платформата https://www.tandfonline.com/

Продължава  пробният  достъп до двете бази данни,  предлагани от EBSCO Publishing:

  • Колекцията Humanities Source Ultimate. Тя включва 849 активни, пълнотекстови списания, които не са налични в нито една версия на базите Academic Search. В 781 от заглавията е възможно търсене в цитираните източници. Освен това са достъпни 2614 активни индексирани списания, като 2197 от тях са рецензирани. Базата  включва още 612 прецизно курирани и индексирани списания с отворен достъп. Заглавията са в областите антична история и археология, класически изследвания, фолклор и изследвания на културата, езикознание, литература и литературна критика, сценични и визуални изкуства, религия и теология.
  • eBooks University Press Subscription Collectionе мултидисциплинарна и предлага достъп до приблизително 37000 хиляди електронни книги на повече от 90 от най-добрите академични издателства от цял свят, като Aberdeen University Press, Amsterdam University Press, Cambridge University Press, Harvard University Press, McGill-Queen’s University Press, MIT Press, Oxford University Press, Princeton University Press, State University of New York, Stanford University Press и Yale University Press. Колекцията обхваща множество теми, като хуманитарни и социални науки, политология, история, религия, образование, изкуствознание, литературна критика, музика, икономика и бизнес, медицина и технологии.