2021-11-30

Културен календар на Факултета по изкуствата

май-юни 2022 г.

4 май 2022 г. (19 май 2022 г.) – БНТ 1

Участие на Студентския фолклорен ансамбъл от катедра „Хореография“ в „Иде нашенската музика“, което ще се излъчи на 19 май 2022 по БНТ 1

 

10 май 2022 г., 15:30 ч., зала 337, Учебен корпус   1

Концерт на катедра „Музика“ (всички специалности) и презентиране на сборник „Фолклорна разходка“ 1-ва част с автори доц. д-р Бинка Добрева и гл. ас. д-р Валери Димчев

 

11 май 2022 г., 18:00 ч., зала „УСЕТ“, Учебен корпус № 8

Концерт на специалност „Съвременна хореография“ и представяне на дипломната работа на Анна Алачева – „Любов и болест“

 

14 май 2022 ч., 19:00 ч., Летен театър, Пловдив

Участие на Студентския фолклорен ансамбъл от катедра „Хореография“ в концерт-спектакъла „Завръщане в образа“

 

17 май 2022 ч., 16:00 ч. зала 337, Учебен корпус   1

Благотворителен концерт на докторанта Марио Ангелов от катедра „Музика“ за нуждаещи се бежанци от войната в Украйна

 

19 май 2022 г., 14:00 ч., зала „УСЕТ“, Учебен корпус № 8

Концерт на Факултета по изкуствата по случай 24-ти май, в който участват студенти от катедрите на факултета

 

27 май 2022 г., 19:00 ч., Дом на синдикалните работници, Стара Загора

Концерт на специалност „Съвременна хореография“ и представяне на две дипломни работи – „Илюзии и реалност“ на Илона Куцарова и „Равновесие“ на  Виктория Бояджиева

 

29 май 2022 г., 19:00 ч., Национален дворец на културата, София

Участие на Студентския фолклорен ансамбъл от катедра „Хореография“ в концерт-спектакъла „Едновремски истории“

 

30 май 2022 г., 18:30 ч., пред Регионалния исторически музей – Благоевград

Годишно ревю на специалност „Мода“ „Ние можем“

 

1 юни 2022 г., 19:00 ч. пред Националния дворец на културата, София

Участие на Студентския фолклорен ансамбъл от катедра „Хореография“ в концерт, организиран от Държавната агенция за закрила на детето  

 

9 юни 2022 г., 19:00 ч., Дом на културата „Искър“, София

Концерт на студенти от класа на доц. д-р Бинка Добрева, корепетитор д-р Марин Гонев

 

10 юни 2022 г., 18:00 ч., Дом на културата „Искър“, София

Концерт на специалност „Съвременна хореография“ и  представяне на четири дипломни работи – „Контрол“ на Александра Димитрова, „Антоний и Клеопатра“ на Дима Русева, „Втори шанс“ на Никол Колева и „Огнено момиче“ на Мария Ганева

 

26-28 юни 2022 г., 18:00 ч., Разград

Концерт на специалност „Съвременна хореография“ и представяне на дипломна работа на Елиф Рейхан