Университетският център за кариерно развитие е част от структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ от март 2006 г. и е създаден в рамките на Националната програма за студентски стажове по проект „Пазар на труда“ на Американската агенция за международно развитие и JobTiger.bg.

Основната цел е преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса и академичната общност и осъществяване на подкрепа в процеса на професионална квалификация и реализация на студентите на Югозападния университет „Неофит Рилски”.

Задачи:

 • Предоставяне на ефективни услуги, свързани с кариерното ориентиране, информиране и развитие на студентите;
 • Подпомагане професионалната реализация на студентите и съдействие за увеличаване броя на успешно реализирали се на трудовия пазар възпитаници на Университета;
 • Осъществяване на взаимодействие между университета и бизнеса в лицето на висококвалифицирани млади специалисти и работодатели;
 • Поддържане на тясна връзка между академичната общност, студентите и бизнеса;
 • Подкрепа на бизнеса в намирането на висококвалифицирани кадри.

Как да ползвате услугите на Кариерния център?

 • Регистрирайте се като студент, работодател, докторант.
 • Информирайте се и се консултирайте с експертите на телефон +359 73 588 517 или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .
 • Посетете Университетския кариерен център и се обърнете за съдействие към специалистите по кариерно и професионално ориентиране – Весела Лачева и Весела Билева.

Услугите, предлагани от Кариерния център са безплатни за всички студенти на университета!

Услуги за студентите

 • Онлайн регистрация на студенти, желаещи да ползват услугите на Университетския център за кариерно развитие.
 • Консултиране за възможностите за продължаване на образованието и успешно представяне пред работодателя.
 • Информиране за свободните стажантски и работни позиции, както и за работодателите, които ги разкриват.
 • Съдействие при организиране и провеждане на стажантски програми.
 • Съдействие при подготовка на документи за кандидатстване и при явяване на интервю за работа.
 • Участие в семинари и обучения за придобиване на практически умения.
 • Организиране на срещи с работодатели, ориентиране в тенденциите на пазара на труда и възможностите за кариерно развитие.

Услуги за работодателите

 • Онлайн регистрация на работодателите, желаещи да ползват услугите на Университетския център за кариерно развитие.
 • Организиране на фирмени презентации на работодатели пред студенти, които дават възможност за представяне на дейността и начините за професионална реализация.
 • Организиране на кариерен форум „Дни на кариерата“, където работодателите могат да представят своите стажантски позиции и свободни работни места.
 • Осигуряване на директна връзка със студенти, търсещи работа и стаж.
 • Оказване на съдействие за популяризиране на стажантски програми, обяви за работни позиции и подпомагане процеса на подбор на кандидатите.


Университетският център за кариерно развитие при Югозападния университет „Неофит Рилски“ има изградена система за периодично събиране и съхраняване на данни за професионалната реализация на завършилите студенти. Чрез интегрирани в платформата анкетни карти се провеждат и други проучвания даващи обратна връзка за различни аспекти от процеса на обучение.

Информационна карта за завършващи студенти

Анкетна карти за реализация на кадрите на Югозападния университет – на български език.

Анкетна карти за реализация на кадрите на Югозападния университет – на английски език.

Анкетна карта по проект „Студентски практики"

Анкетна карта за работодатели

Анкетна карта за реализация на докторанти

От 2020 г. част от резултатите са представени на сайта на Университетския център за да бъдат публични и достъпни.

Контакти:

Ръководител


Доц. д-р Блага Джорова

 Учебен корпус № 1, етаж 2, централно фоайе
 +359 73 588 517
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Експерт


Весела Лачева

 Учебен корпус № 1, етаж 2, централно фоайе
 +359 73 588 517
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.