2022-02-13
Протокол № 1 от 18 декември 2019 година

Протокол №2 от 22 януари 2020 година

Протокол №3 от 05 февруари 2020 година

Протокол № 4 от 22 април 2020 година

Протокол № 5 от 27 май 2020 година


Протокол № 6 от 17 юни 2020 година

Протокол № 7 от 27 юли 2020 година

Протокол № 8 от 21 октомври 2020 година

Протокол № 9 от 22 декември 2020 година

Протокол № 10 от 27 януари 2021 година

Протокол № 11 от 24 февруари 2021 година

Протокол № 12 от 24 март 2021 година

Протокол № 13 от 28 април 2021 година

Протокол № 14 от 14 юни 2021 година

Протокол № 15 от 07 юли 2021 година

Протокол № 16 от 29 септември 2021 година

Протокол № 17 от 01 декември 2021 година

Протокол № 18 от 22 декември 2021 година

Протокол № 19 от 26 януари 2022 година

Протокол № 20 от 09 март 2022 година

Протокол № 21 от 30 март 2022 година

Протокол № 22 от 11 май 2022 година

Протокол № 23 от 15 юни 2022 година

Протокол № 24 от 13 юли 2022 година

Протокол № 25 от 14 септември 2022 година

Протокол № 26 от 12 октомври 2022 година

Протокол № 27 от 16 ноември 2022 година


Протокол № 28 от 07 декември 2022 година

Протокол № 29 от 08 февруари 2023 година

Протокол № 30 от 01 март 2023 година

Протокол № 31 от 05 април 2023 година

Протокол № 32 от 17 май 2023 година

Протокол № 33 от 14 юни 2023 година

Протокол № 34 от 05 юли 2023 година

Протокол № 35 от 27 септември 2023 година

Протокол № 36 от 25 октомври 2023 година

Протокол № 37 от 22 ноември 2023 година