Дипломата за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование се издава след като са изпълнени всички задължения по учебен план на съответната специалност.

Непосредствено след дипломиране, завършилите студенти представят в Учебен отдел:

  • 3 броя актуални снимки (размер 3,5/4,5 см.);
  • обходен лист (само за студенти от редовно обучение);
  • анкетна карта.

Завършилите студенти поверяват и подписват лично дипломата си, по график изготвен от основните звена.

Успешно завършилите бакалавърски и магистърски програми студенти получават своите дипломи на тържествена церемония-промоция, която се организира веднъж годишно. Дипломата се получава лично от притежателя срещу подпис.

Информация за датите на промоцията и регистрация на дипломантите може да получите от информационните табла във факултетите или сайта на университета.

Официалното облекло при церемонията по връчването на дипломата е задължително.