За разрешение за преместване в друго висше училище студентът подава заявление до ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ чрез декана на факултета.

След разрешението на ректора за преместването в друго висше училище, се заплаща административна такса в размер на 200.00 лв.

След положително решение на ректора на приемащия университет студентът се отписва от ЮЗУ „Н. Рилски“ и му се връчва заповед за отписване.

Заявлението се подава в канцеларията на факултета.

Срок за подаване на документи:  в срок до 30 август 2024 г.