Отстраняването на студентите от Университета се налага в следните случаи:

  • При установена документална измама студентът се отстранява за една година, а при по-тежки случаи – окончателно без право да бъде възстановен;
  • При повторно последователно прекъсване за незаверен семестър или по слаб успех, или за неплатена такса.

Отстраняването става със заповед на Ректора и се счита в сила от началото на настоящата учебна година, независимо от датата на издаване на заповедта.