Записването се извършва групово от отговорника на групата или по изключение индивидуално от студента със студентска книжка.

Достатъчно условие за записване на втори /летен/ семестър е заверен зимен семестър на същата учебна година и заплатена съответна семестриална такса в съответните срокове за записване:       

  • за задочно обучение – до края на очните занятия за всеки семестър;
  • за редовно обучение – до 15 дни след началото на учебните занятия за всеки семестър.