Членове на Общото събрание на Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград от квотата на студентите и докторантите и членове на Студентския съвет към Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград

МАНДАТ 2023 – 2025

1

Милена Георгиева Миленкова

3 курс

Българска филология

2

Вяра Костадинова Караянева

2 курс

Педагогика на обучението по български език и чужд език

3

Мадлен Георгиева Налбантова

2 курс

Педагогика на обучението по български език и чужд език

4

Лили Красимирова Томанова

2 курс

Педагогика на обучението по български език и чужд език

5

Емине Реджеп Медар

2 курс

Педагогика на обучението по български език и чужд език