Членове на Общото събрание на Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград от квотата на студентите и докторантите и членове на Студентския съвет към Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград

МАНДАТ 2023 – 2025

1

Михаил Радославов Спасов

2 курс

Философия

2

Детелина Тодорова Янакиева

2 курс

Социология

3

Димитрина Янева Демандиева

2 курс

Психология

4

Валерия Йорданова Пашова

2 курс

Психология

5

Александър Николаев Очипалски

2 курс

Социология