Членове на Общото събрание на Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград от квотата на студентите и докторантите и членове на Студентския съвет към Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград

МАНДАТ 2023 – 2025

1

Иван Лъчезаров Томов

4 курс

ФТО

2

Янислав Георгиев Попов

4 курс

ФТР

3

Емилия Радославова Янева

2 курс

ПОИИ

4

Ваня Любомирова Симеонова

2 курс

ПОИИ

5

Анна – Никол Николаева Михова

2 курс

ПОИИ