Членове на Общото събрание на Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград от квотата на студентите и докторантите и членове на Студентския съвет към Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград

МАНДАТ 2023 – 2025

1

Румен Радославов Петров

2 курс

Компютърни системи и технологии

2

Данаил Бисеров Караилиев

2 курс

Компютърни системи и технологии

3

Виктор Валериев Крумов

4 курс

Приложни електронни системи