Членове на Общото събрание на Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград от квотата на студентите и докторантите и членове на Студентския съвет към Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград

МАНДАТ 2023 – 2025

1

Георги Иванов Шопов

Докторант

Финанси

2

Георги Кирилов Боянов

Докторант

Икономика и управление

3

Йордан Георгиев Стоянов

Докторант

Икономика и управление

4

Алекс Андонов Стоянов

2  курс

Международен бизнес

5

Белослава Иванова Николова

3  курс

Бизнес маркетинг и реклама

6

Ивайло Захариев Митев

2 курс

Бизнес маркетинг и реклама