Членове на Общото събрание на Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград от квотата на студентите и докторантите и членове на Студентския съвет към Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград

МАНДАТ 2023 – 2025

1

Минире Хамди Мухтар

3 курс

Акушерка

2

Владислав Венциславов Велков

3 курс

Акушерка

3

Диана Николаева Василева

1 курс

Кинезитерапия

4

Йоанна Иовова Кутинска

1 курс

Кинезитерапия

5

Александрина Алексиева Гушанска

2 курс

Логопедия

6

Диана Ибраимова Иброшева

2 курс

Логопедия