Членове на Общото събрание на Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград от квотата на студентите и докторантите и членове на Студентския съвет към Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград

МАНДАТ 2023 – 2025

1

Иван Кирилов Лесов

1 курс

ОМ

2

Васил Христов Георгиев

3 курс

ФВС

3

Георги Георгиев Караканов

1  курс

ФВС

4

Мартин Атанасов Борисов

3 курс

ФВС

5

Кирил Иванов Попов

3 курс

ФВС

6

Силвия Атанасова Поройлиева

4 курс

ПНУП

7

Мартина Апостолова Здролова

4 курс

ПНУП

8

Джордж Николаев Николов

1  курс

ФВС

9

Марио Валериев Бонев

1  курс

ФВС

10

Артур Артуров Моллов

3 курс

ФВС

11

Милен Димитров Ванков

4 курс

ПНУП

12

Мирела Веселинова Сърнова

4 курс

ПНУП