Членове на Общото събрание на Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград от квотата на студентите и докторантите и членове на Студентския съвет към Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград

МАНДАТ 2023 – 2025


1

Бисер Бисеров Шарлачки

3 курс

Право

2

Виктор – Кристиян Цветелинов Василев

4 курс

Право

3

Теодора Ивайлова Данова

5 курс

Право

4

Петя Димитрова Хаджиева

4 курс

Право

5

Александра Тодорова Сенгелиева

3 курс

Публична администрация

6

Николай Георгиев Златков

4 курс

Право

7

Десислава Тихомирова Сотирова

5 курс

Право

8

Антонио Николов Костадинов

5 курс

Право

9

Евгени Христов Шанов

2 курс

Право

10

Георги Василев Чипилов

4 курс

Право