Всички студенти от първи до пети курс, които са подали документи за студентските общежития на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за учебната 2023/2024 г. са одобрени.

Студентите, обучаващи се в ОКС „Бакалавър“, пропуснали да кандидатстват в определените срокове, приетите в рамките на допълнителния прием студенти и студентите в ОКС „Магистър“, ще могат да кандидатстват за студентските общежития от 09 октомври до 13 октомври 2023 г.

Информация за получаване на настанителни заповеди и настаняване  на студентите в студентските общежития на Югозападния университет "Неофит Рилски" за учебната 2023/2024 година

Студентите от първи курс ще получават заповеди за настаняване от 12 септември до 21 септември 2023 г., студентите от втори до пети курс – от 25 септември до 6 октомври 2023 г.

Важно!

На 16 и 17 септември 2023 г. /събота и неделя/ няма да бъдат издавани настанителни заповеди и няма да се извършва настаняване на студенти в общежитията.

За получаване на настанителна заповед в стая 114А е необходимо:

1. Студентите да представят уверение /с успех от учебната 2022/2023 година/ от Учебен отдел за записана 2023/2024 учебна година (уверението се закупува от книжарницата в Първи учебен корпус). Студентите от първи курс е необходимо първо да се запишат в Учебния отдел на факултета, в който са приети, от факултета да получат уверение за настаняване в общежитие, и след това да получат настанителна заповед в стая 114А (Първи учебен корпус).

Студентите представят в студентските общежития:

  1. Заповед за настаняване – получена от комисията в стая 114А
  2. Квитанция за платен наем. Студентите трябва да заплатят по банков път първата вноска за наем за месеца, в който се настаняват /септември 2023 г./ и два месечни наема, които се примат за наеми за последните два месеца от срока на настанителната заповед /май и юни месец 2024 г./:

 

Студентско общежитие № 1

  • месечен наем за стая с три легла – 45 лв.
  • месечен наем за стая с две легла – 68 лв.
  • месечен наем за стая за семейни студенти /на легло/ – 50 лв.

Студентско общежитие № 2

  • месечен наем за стая с три легла – 45 лв.
  • месечен наем за стая с две легла – 72 лв.
  • месечен наем за стая за семейни студенти /на легло/ – 50 лв.

3. Квитанция за платен депозит общи части - 15 лв.

4. Квитанция за платен депозит стая (депозит стая СО №1 – 100 лв.; депозит стая СО №2 – 100 лв.).

5. Копие от лична карта.

6. Снимки - 2 броя (паспортни снимки).

7. Официален документ за открита банкова сметка /IBAN/.

8. Спално бельо.

9. Адресна регистрация (адресни карти се попълват в Община Благоевград и се представят при настаняване в студентските общежития/само от новонастанените студенти/).

Забележка:  Настанителната заповед за студентско общежитие е валидна до 3 дни от издаването ѝ.

Студентите, обучаващи се по образователно-квалификационна степен „Магистър“, могат да кандидатстват за студентските общежития от 09.10.2023 г. до 13.10.2023 г.

Молим Ви да спазвате посочения график!

Работно време на Комисията по социално-битови въпроси:

от 09:00 ч. до 12:00 ч.

от 13:00 ч. до 16:00 ч.