Във връзка с появилите се в медийното пространство публикации относно издаването на фалшиви дипломи и нарушения в нашия университет и от необходимостта за полагане отново на изпити, от името на студентската общност на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ заявяваме категорично и ясно, че така поднесената информация е невярна и не отговаря на обективната истина.

Съдейки от представените документи по отношение на проверката в университета става ясно, че тя е започнала със заповед на министъра на образованието и науката, проф. Галин Цоков, в началото на месец декември 2023 година. В заповедта не се посочва кой факултет и кои специалности ще бъдат обект на проверка, като дори не се предоставя самият сигнал, поради който започва. Назначената комисия е проверила учебната документация на специалности от Правно-историческия факултет към ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ – Благоевград. И през месец януари 2024 година на сайта на Министерството на образованието и науката се появи информация, че ,,цялата учебна документация в Правно-историческия факултет на Югозападен университет ,,Неофит Рилски“ се води непрецизно и некоректно“. За нас като студенти е притеснително, че се проявява подобно тенденциозно отношение към университета, който сме избрали.

Лично сме засегнати и от отношението на медиите, които през последните дни разпространяват невярна информация, че завършили студенти ще трябва да полагат отново изпити, и че издадените дипломи са фалшиви. Обидно е и провеждането на интервюта под надслов ,,ФАЛШИВИ ЮРИСТИ“.

Нека да бъдем точни в датите и периодите, като СЕ НАДЯВАМЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ, че Законът за висшето образование е променен месец юли 2022 година. Респективно беше приета нова Наредба за единните държавни изисквания за специалност ,,Право“ и с тях беше наложена забрана в специалността от регулираните професии ,,Право“ да не се обучават студенти в съкратен период на обучение. До тогава съществуваше възможност колегите от посочената специалност да сливат години и да има съкратен период на обучение. Обхватът на проверката е от 2015 година до 2018 година или 4 години преди постановлението от 2022 година. От тук идва и нашето объркване, защо в писмото на Министерството на образованието и науката се посочва, че е нарушена забраната от юли 2022 година за периода от 2015 – 2018 година.

Всичките медийни публикации относно ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ – Благоевград се отразяват негативно както на студентите, така и на учебния процес в университета. В интерес и защита на интересите на студентската общност, ние СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ КЪМ ЮЗУ ,,НЕОФИТ РИЛСКИ“ изразяваме подкрепа към нашия университет и неговото ръководство. Настояваме министърът на образованието и науката да дойде лично и да се запознае с всички обстоятелства на място в университета. Отправяме питане към проф. Цоков: Господин министър, след като допуснахте всичко това да се случи,  докъде считате, че ще стигне висшето образование и неговото качество?

ИСКАМЕ ДА УСПОКОИМ ВСИЧКИ СТУДЕНТИТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА БИВШИ ИЛИ НАСТОЯЩИ, ЧЕ ТЕХНИТЕ ДИПЛОМИ СА ЗАКОННИ И ЧЕ НЕ ТРЯБВА ОТНОВО ДА ПОЛАГАТ ИЗПИТИ.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ – ИЗБЕРЕТЕ ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ ,,НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД, ТАКА КАКТО НИЕ СМЕ ГО ИЗБРАЛИ, ЗАЩОТО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ТУК ПОЛУЧАВАМЕ КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЩЕ ИМАМЕ УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ. ОБУЧЕНИЕТО В ЮЗУ ,,НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД Е ГАРАНТ ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ.

ПРИЗОВАВАМЕ И ДРУГИТЕ СТУДЕНТСКИ ОБЩНОСТИ ДА НИ ПОДКРЕПЯТ, ЗАЩОТО ДНЕС СМЕ НИЕ, А УТРЕ МОЖЕ СЪЩОТО ДА СЕ СЛУЧИ И ПРИ ВАС!