Уважаеми студенти,

Във връзка с предстоящата кампания за кандидатстване за студентски общежития за учебната 2024/2025 година Ви уведомяваме, че информацията и сроковете за кандидатстване вече са обявени ТУК.

Предварително се извиняваме, че поради предстоящия ремонт на Студентско общежитие № 1 през настоящата учебна година ще бъде налична легловата база само в Студентско общежитие № 2 /общ брой свободни легла – 420/.

Моля, всички студенти, желаещи да живеят в общежитие, да подадат в срок електронно заявление!

От Комисията по социално-битови въпроси

Съгласувано със Студентския съвет