2021-10-08

Уважаеми кандидат-студенти,

Приемът на онлайн заявления за явяване на кандидатстудентски изпити започва на 20 февруари 2023 г.

Можете да се явите на изпити по:

1. Български език

          2. История на България

          3. География на България

          4. Биология

          5. Математика

          6. Английски език

          7. Химия

          8. Практически изпит по спорт по следните видове спорт:

          - Футбол

          - Баскетбол

          - Волейбол

          - Лека атлетика

          - Плуване

          - Тенис

          - Гимнастика

          - Борба

          9. Практически комплексен  изпит по физическа подготовка

          10. Практически изпит по изобразително изкуство

11. Практически изпит по музика за специалностите „Педагогика на музикалното изкуство“, Изпълнително изкуство (народни инструменти или народно пеене)“,  „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“ и „Електронни технологии в музиката“.

          12. Практически изпит за филмови и телевизионни изкуства (специалности „Филмово и телевизионна режисура“, „Филмово и телевизионно операторство“, „Филмов и телевизионен монтаж“, „Аудио-визуални изкуства и продуцентство в развлекателните индустрии“).

          14. Практически изпит по хореография (за специалностите „Българска народна хореография“ и „Съвременна хореография“)

          15. Практически изпит по актьорско майсторство.

Конкурсните изпити ще се провеждат на място в университета, както следва:

  • от 20 февруари 2023 г. до 9 юни 2023 г. всеки работен петък от 13:00 ч.
  • от 12 юни 2023 г. до 5 юли 2023 г. всеки делничен ден от 13:00 ч.

след подаване на заявление за изпит на място в зала 1102 А, Учебен корпус № 1 или в електронната система за онлайн регистрация https://ksk.swu.bg/WebClient/.

Достъпът до електронната система изисква задължителна регистрация чрез валидни лични данни и адрес на електронна поща, на която ще се изпращат съобщения от университета.

След маркиране на конкретния изпит, системата автоматично изчислява дължимата такса и генерира платежно нареждане, с което се извършва плащането на таксата по банков път.

Таксата за явяване на един конкурсен изпит е 30.00 лв.

ВАЖНО!

1. Таксата за изпита се заплаща след регистрация в електронната система за онлайн регистрация https://ksk.swu.bg/WebClient/, но не по-късно от два дни преди датата на изпита. Осчетоводяването на таксата става до 1 или 2 работни дни, след внасянето на сумата в банката.

2. Електронният изпит се провежда на определените дати и часове в университета. Максималната продължителност на изпита е 60 минути.

3. Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса.

Внесените такси за кандидатстване и явяване на кандидатстудентски изпит не се възстановяват. Кандидати, които не са се вписали успешно в платформата за провеждане на изпита, поради техническа причина, е възможно да бъдат пренасочени еднократно за следващата дата.

Можете да се явите повече от един път на конкурсен изпит, като при балообразуването се взема най-високият резултат от всички положени изпити.

Допълнителна информация можете да получите от понеделник до петък, от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. на  телефони: 073 / 588 546 и 0886 / 700 885

 

2.3. График за провеждане на практически конкурсни изпити

Дата за изпит

Конкурсен изпит

Начало

на изпита

Срок за подаване на заявление за практически изпити  м. март

От 6 март 2023 г. до 17 март 2023 г.

18 март (събота)

Практически изпит по вид спорт:

баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика, плуване, тенис, гимнастика, борба

09:00 ч.

18 март (събота)

Практически комплексен изпит по физическа подготовка

09:00 ч.

18 март (събота)

Практически изпит по изобразително изкуство (за специалностите „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Мода“)

09:00 ч.

18 март (събота)

Практически изпит по музика (за специалностите „Педагогика на музикалното изкуство“, „Изпълнителско изкуство (народни инструменти ли народно пеене), „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“ и „Електронни технологии в музиката“)

09:00 ч.

18 март (събота)

Практически изпит по хореография (за специалностите „Българска народна хореография“ и „Съвременна хореография“)

09:00 ч.

18 март (събота)

Практически изпит за филмови и телевизионни изкуства

09:00 ч.

18 март (събота)

Практически изпит по актьорско майсторство

09:00 ч.

Срок за подаване на заявление за практически изпити  м. април

От 10 април 2023 г. до 21 април 2023 г.

22 април (събота)

Практически изпит по вид спорт:

баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика, плуване, тенис, гимнастика, борба

09:00 ч.

22 април (събота)

Практически комплексен изпит по физическа подготовка

09:00 ч.

22 април (събота)

Практически изпит по изобразително изкуство  (за специалностите „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Мода“)

09:00 ч.

22 април (събота)

Практически изпит по музика  (за специалостите „Педагогика на музикалното изкуство“, „Изпълнителско изкуство (народни инструменти ли народно пеене), „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“ и „Електронни технологии в музиката“)

09:00 ч.

22 април (събота)

Практически изпит по хореография (за специалностите „Българска народна хореография“ и „Съвременна хореография“)

09:00 ч.

22 април (събота)

Практически изпит за филмови и телевизионни изкуства

09:00 ч.

22 април (събота)

Практически присъствен изпит по актьорско майсторство

09:00 ч.

Срок за подаване на заявление за практически изпити

От 29 май 2023 г. до 9 юни 2023 г.

10 юни (събота)

Практически изпит по вид спорт:

баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика, плуване, тенис, гимнастика, борба

09:00 ч.

10 юни (събота)

Практически комплексен изпит по физическа подготовка

09:00 ч.

10 юни (събота)

Практически изпит по изобразително изкуство (за специалностите „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Мода“)

09:00 ч.

10 юни (събота)

Практически изпит по музика (за специалностите „Педагогика на музикалното изкуство“, „Изпълнителско изкуство (народни инструменти ли народно пеене), „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“ и „Електронни технологии в музиката“)

09:00 ч.

10 юни (събота)

Практически изпит по хореография (за специалностите „Българска народна хореография“ и „Съвременна хореография“)

09:00 ч.

10 юни (събота)

Практически изпит за филмови и телевизионни изкуства

09:00 ч.

10 юни (събота)

Практически изпит по актьорско майсторство

09:00 ч.

 

ВАЖНО:

 Подаването на заявления онлайн за конкурсни изпити приключва най-късно два дни преди крайните срокове за подаване на документи в ЮЗУ „Неофит Рилски”.