2021-10-08

 

Уважаеми кандидат-студенти,

Югозападният университет „Неофит Рилски“ ще провежда предвидените електронни кандидатстудентски изпити онлайн, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19.

Приемът на онлайн заявления започва на 7 февруари 2022 г.

Можете да се явите на изпити по:

          1. Български език

          2. История на България

          3. География на България

          4. Биология

          5. Математика

          6. Английски език

          7. Химия

          8. Практически изпит по спорт по следните видове спорт:

          - Футбол

          - Баскетбол

          - Волейбол

          - Лека атлетика

          - Плуване

          - Тенис

          - Гимнастика

          - Борба

          9. Практически комплексен  изпит по физическа подготовка

          10. Практически изпит по изобразително изкуство

          11. Практически изпит по музика за специалностите „Педагогика на музикалното изкуство“, „Изпълнително изкуство (народни инструменти или народно пеене)“, „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“ и „Електронни технологии в музиката“

          12. Практически изпит за филмови и телевизионни изкуства за специалностите „Филмово и телевизионна режисура“, „Филмово и телевизионно операторство“, „Филмов и телевизионен монтаж“, „Аудио-визуални изкуства и продуцентство в развлекателните индустрии“

          14. Практически изпит по хореография за специалностите „Българска народна хореография“ и „Съвременна хореография“

          15. Практически изпит по актьорско майсторство

Конкурсните онлайн изпити ще се провеждат, както следва:

  • от 18 февруари 2022 г. до 10 юни 2022 г. всеки работен петък
  • от 13 юни 2022 г. до 5 юли 2022 г. всеки делничен ден

след подаване на заявление за изпит в електронната система за онлайн регистрация https://ksk.swu.bg/WebClient/.

Достъпът до електронната система изисква задължителна регистрация чрез валидни лични данни и адрес на електронна поща, на която ще се изпращат съобщения от университета.

След маркиране на конкретния изпит, системата автоматично изчислява дължимата такса и генерира платежно нареждане, с което се извършва плащането на таксата по банков път.

Таксата за явяване на един конкурсен изпит е 30.00 лв. Осчетоводяването на таксата става до 1 или 2 работни дни, след внасянето на сумата в банката.

Внесените такси за кандидатстване и явяване на кандидатстудентски изпит не се възстановяват. Кандидати, които не са се вписали успешно в платформата за провеждане на изпита, поради техническа причина, е възможно да бъдат пренасочени еднократно за следващата дата.

Можете да се явите повече от един път на конкурсен изпит, като при балообразуването се взема най-високият резултат от всички положени изпити.

Допълнителна информация можете да получите от понеделник до петък, от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. на  телефони: 073 / 588 546 и 0886 / 700 885

 

2.3. График за провеждане на практически онлайн изпити в областта на изкуствата

 

Срок за подаване на заявление за практически изпити
от 9 юни 2022 г. до 13 юни 2022 г.

14 юни (вторник)

Практически присъствен изпит по изобразително изкуство (за специалностите „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Мода“)

09:00 ч.

14 юни (вторник)

Практически присъствен изпит по музика  (за специалностите „Педагогика на музикалното изкуство“, „Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене), „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“ и „Електронни технологии в музиката“)

09:00 ч.

14 юни (вторник)

Практически присъствен изпит по хореография (за специалностите „Българска народна хореография“ и „Съвременна хореография“)

09:00 ч.

14 юни (вторник)

Практически присъствен изпит за филмови и телевизионни изкуства

09:00 ч.

14 юни (вторник)

Практически присъствен изпит по актьорско майсторство

09:00 ч.Срок за подаване на заявление за практически изпити
от 9 юни 2022 г. до 21 юни 2022 г.

22 юни (сряда)

Практически присъствен изпит по изобразително изкуство (за специалностите „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Мода“)

09:00 ч.

22 юни (сряда)

Практически присъствен изпит по музика  (за специалностите „Педагогика на музикалното изкуство“, „Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене), „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“ и „Електронни технологии в музиката“)

09:00 ч.

22 юни (сряда)

Практически присъствен изпит по хореография (за специалностите „Българска народна хореография“ и „Съвременна хореография“)

09:00 ч.

22 юни (сряда)

Практически присъствен изпит за филмови и телевизионни изкуства

09:00 ч.

22 юни (сряда)

Практически присъствен изпит по актьорско майсторство

09:00 ч.

 


2.4. График за провеждане на практически конкурсни изпити  

 

Дата на изпит

Конкурсен изпит

Начало на изпита

 Срок за подаване на заявление за практически изпити
от  8 юни 2022 г. 16 юни 2022 г.

17 юни (петък)

Практически изпит по вид спорт:

Баскетбол, Волейбол, Футбол, Лека атлетика, Плуване, Тенис, Гимнастика

10:00 ч.Дата на изпит

Конкурсен изпит

Начало на изпита

 Срок за подаване на заявление за практически изпити
от  8 юни 2022 г. 23 юни 2022 г.

24 юни (петък)

Практически изпит по вид спорт:

Баскетбол, Волейбол, Футбол, Лека атлетика, Плуване, Тенис, Гимнастика

10:00 ч.

 


Дата на изпит

Конкурсен изпит

Начало на изпита

 Срок за подаване на заявление за практически изпити
от  8 юни 2022 г. 30 юни 2022 г.

1 юли (петък)

Практически изпит по вид спорт:

Баскетбол, Волейбол, Футбол, Лека атлетика, Плуване, Тенис, Гимнастика

10:00 ч.

 

Дата на изпит

Конкурсен изпит

Начало на изпита

 Срок за подаване на заявление за практически изпити
от  13 юни 2022 г. 24 юни 2022 г.

25 юни (събота)

Практически комплексен изпит по физическа подготовка

10:00 ч.

 


ВАЖНО:

Подаването на заявления онлайн за конкурсни  изпити приключва най-късно два дни преди крайните срокове за подаване на документи в ЮЗУ „Неофит Рилски”.