Уважаеми кандидат-студенти,

Приемът на онлайн заявления за явяване на кандидатстудентски изпити започва на 19 февруари 2024 г.

Можете да се явите на изпити по:

1. Български език

          2. История на България

          3. География на България

          4. Биология

          5. Математика

          6. Английски език

          7. Химия

          8. Практически изпит по спорт по следните видове спорт:

          - Футбол

          - Баскетбол

          - Волейбол

          - Лека атлетика

          - Плуване

          - Тенис

          - Гимнастика

          - Борба

          9. Практически комплексен  изпит по физическа подготовка

          10. Практически изпит по изобразително изкуство

11. Практически изпит по музика за специалностите „Педагогика на музикалното изкуство“, Изпълнително изкуство (народни инструменти или народно пеене)“,  „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“ и „Електронни технологии в музиката“.

          12. Практически изпит за филмови и телевизионни изкуства (специалности „Филмово и телевизионна режисура“, „Филмово и телевизионно операторство“, „Филмов и телевизионен монтаж“, „Аудио-визуални изкуства и продуцентство в развлекателните индустрии“).

          14. Практически изпит по хореография (за специалностите „Българска народна хореография“ и „Съвременна хореография“)

          15. Практически изпит по актьорско майсторство.

Конкурсните изпити по

  1. Български език

            2.  История на България

            3.  География на България

            4.  Биология

            5.  Математика

            6.  Английски език

            7.  Химия

ще се провеждат на място в университета, както следва:

  • от 19 февруари 2024 г. до 14 юни 2024 г. всеки работен петък и
  • от 17 юни 2024 г. до 5 юли 2024 г. всеки делничен ден

след подаване на заявление за изпит на място в зала 1102 А, Учебен корпус № 1 или в електронната система за онлайн регистрация https://ksk.swu.bg/WebClient/.

Достъпът до електронната система изисква задължителна регистрация чрез валидни лични данни и адрес на електронна поща, на която ще се изпращат съобщения от университета.

След маркиране на конкретния изпит, системата автоматично изчислява дължимата такса и генерира платежно нареждане, с което се извършва плащането на таксата по банков път.

Таксата за явяване на един конкурсен изпит е 30.00 лв.

ВАЖНО!

1. Таксата за изпита се заплаща след регистрация в електронната система за онлайн регистрация https://ksk.swu.bg/WebClient/, но не по-късно от два дни преди датата на изпита. Осчетоводяването на таксата става до 1 или 2 работни дни, след внасянето на сумата в банката.

2. Електронният изпит се провежда на определените дати и часове в университета. Максималната продължителност на изпита е 60 минути.

3. Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса.

Внесените такси за кандидатстване и явяване на кандидатстудентски изпит не се възстановяват. Кандидати, които не са се вписали успешно в платформата за провеждане на изпита, поради техническа причина, е възможно да бъдат пренасочени еднократно за следващата дата.

Можете да се явите повече от един път на конкурсен изпит, като при балообразуването се взема най-високият резултат от всички положени изпити.

Резултатите от конкурсните изпити са валидни само за 2024 г.

Допълнителна информация можете да получите от понеделник до петък, от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. на  телефони: 073 / 588 546 и 0886 / 700 885