Класиране на кандидат-студентите

Резултатите от класиранията по специалности и форми на обучение се обявяват на сайта на университета. По време на класиранията не се допуска промяна в предварително заявената от кандидата последователност на желаните специалности, форми на обучение и основание за прием (със средства от държавния бюджет за издръжка на обучението или за обучение срещу заплащане). Класирането се извършва поетапно, като кандидатите са длъжни да се информират лично за отделните класирания и сроковете за записване от сайта на университета.

 

Класиранията на кандидат-студентите се извършват по следния график:

1. Първо класиране – на 10 юли 2024 г.

2. Второ класиране – на 17 юли 2024 г.

Новоприетите студенти се записват в делнични дни – от 08:00 до 17:00 часа; в почивни дни – от 09:00 до 15:00 часа, при следния график:

1. След първо класиране – от 11 юли до 16 юли 2024 г. включително.

2. След второ класиране – от 18 юли до 23 юли 2024 г. включително.

Новоприетият студент е длъжен в гореспоменатите срокове:

1. Да заплати такса за обучение за първия семестър за специалността, по която е приет;

2. Да се яви и регистрира пред Техническата комисия с дипломата за средно образование (оригинал и копие), документа за платената семестриална такса и лична карта.

Спазилите процедурата по записване и приети на второ или следващи желания участват автоматично в останалите класирания за специалности/професионални направления, посочени като по-предни желания в състезателния картон, без подаване на допълнително заявление.

Приетите по първо желание не участват в следващи класирания.

В случаите, когато студентът е приет на второ или следващи желания и е удовлетворен от специалността, по която е приет, следва да подаде декларация, че не желае да участва в следващи класирания.

Прекласираният на по-предно желание кандидат, при следващо класиране не подлежи на връщане в специалността, в която е бил приет в предходните класирания.

Неприетите кандидат-студенти автоматично участват в класиранията без подаване на допълнителни заявления.

Приетите кандидат-студенти, които не са спазили определените срокове за регистриране пред Техническата комисия, губят правото да се обучават и отпадат от класирането. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

Приет студент, прекласиран в друга специалност след първото или второто класиране, при окончателното записване във факултета заплаща изравнителна такса или му се възстановява разликата с вече заплатената такса.

След започване на учебната година, внесената семестриална такса не се възстановява.

Допълнителна информация можете да получите от понеделник до петък, от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. на  телефони: 073 / 588 546 и 0886 / 700 885 или на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.