2022-06-06

Природо-математическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ обявява втори етап на състезанието по информатика и информационни технологии за кандидат-студенти, желаещи да се обучават в специалностите „Информатика“ и „Информационни системи и технологии“.

За участие във втория етап на състезанието можете да изберете едно от следните направления:

  • Дигитална рисунка- Компютърните рисунки могат да бъдат изработени с програма по избор (Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic и др.). Да не съдържат добавени готови графични обекти или други компютърни рисунки. Да са нарисувани със свободна ръка и с помощта на инструментите за рисуване на използвания графичен редактор. Рисунките трябва да бъдат във формат A4.
  • Дигитален колаж- Компютърните колажи (плакати) могат да бъдат разработени с програма по избор. Да комбинират фотографски и/или графични изображения с текст. Да представят цялостна идея, свързана с избрана от кандидата тема. Те могат да бъдат подписани от техните автори с инициали, пълни имена, кратко име и т.н. Колажите трябва да бъдат във формат A4.
  • Компютърна презентация- Компютърната презентация трябва да бъде създадена с помощта на Microsoft PowerPoint и да съдържа авторски текстове. Дизайнът на презентацията да бъде създаден изцяло от участника в конкурса. Използваните фотографии, графични изображения и други обекти да не нарушават авторските права на трети лица. Броят на слайдовете да бъде поне 10 като на първия слайд да бъде посочено заглавието на презентацията, имената на автора и ръководителя (ако има такъв).
  • Уеб сайт- Акцентът е чрез използването на подходящи информационни технологии да се създаде съвкупност от логически свързани уеб страници, които имат общ адрес в Интернет. Сайтът може да съдържа текст, снимки, графични елементи, звук, анимация и видео. Сайтът трябва да бъде реално съществуващ и достъпен чрез публичен уеб сървър. Проектите се представят чрез архив на файловете на сайта и описателна част (формат docx или pdf), която включва: използвани технологии, основни етапи при разработване на уеб сайта и реализирани функционалности.
  • Софтуерно приложение– Софтуерен продукт с графичен потребителски интерфейс на български или на английски език, който оптимизира или решава конкретна задача и е с практическо приложение за крайния потребител. Идеите могат да бъдат пряко свързани с подпомагане и/или подобряване на съвременния начин на живот. Етапите на реализация и функционалностите на проектите трябва да бъдат описани в текстов документ (формат docx или pdf), а при наличие на софтуерно приложение, пълният му програмен код също трябва да бъде предоставен.


Кандидат-студентът трябва да изпрати освен един от посочените проекти и лични данни: трите имена, училище, клас, адрес, тел., e-mail и специалността/ите, за които би искал да кандидатства. Участието в състезанието е безплатно.


ФОРМУЛЯР
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИК

Проектите трябва да бъдат изпратени в срок до 26 юни 2022 г., на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Резултатите от втория етап на състезанието ще бъдат обявени до 30 юни 2022 г.

Отличените ученици ще получат сертификат и право за кандидатстване и записване в специалностите „Информатика“ или „Информационни системи и технологии“

Адрес за кореспонденция:

2700 гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 66

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Природо-математически факултет, Катедра „Информатика“

Тел. 0882 998 721

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.