БЮРА 

 НА  ЦЕНТЪРА  ЗА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКА  ПОДГОТОВКА  И   ИНФОРМАЦИЯ

ЗА  ПРИЕМ  НА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ 

www. ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com

 Бургас

бул. “Гладстон” № 47,  / Младежки културен център/

тел. 0888 / 759 750 и

0896 / 400 670

Понеделник-неделя

от 10. 00 ч.  до 17.00 ч.

Варна

ул. "Христо Ботев"  № 1, /ЦИО „Вектор”/

тел. 052 / 612 266

Понеделник - петък

от 9.30 до 17.00 ч.

Видин

ул.“Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ ”Климент Охридски”

тел. 0887 / 327 768

Понеделник - петък

от 9.00 ч.  до 18.00 ч.

Събота и неделя от 9.00 ч. до 12 .00 ч.

Враца

бул." Демокрация"  № 6

тел. 0886 981 155

Понеделник - петък

От 9.00 ч. до 13.00 ч. и от 14.00 ч. до 17. 00 ч.

Събота от 9.00 ч. до 13.00 ч.

Габрово

ул. "Хаджи Димитър" № 4, Технически университет - Ректорат

тел.  0878 / 264 202 

От 18.06.2024 г.

Понеделник - петък от 10.00 ч. до 17.00 ч.

Събота От 10.00 ч. до 16.00 ч.

Добрич

ул." България" № 1, /Централна кооперативна банка/,  офис 304

  0899 / 298 593

Понеделник-петък

от 15.00 ч. до 18.00 ч.

Събота от 9.00 ч. до 12.00 ч.

Казанлък

ул. "Трапезица" № 6, /Литературно-художествен музей/

тел. 0898 / 309 636

Понеделник - неделя

от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Кърджали

СОУ "Отец Паисий"

тел: 0886 / 676 146

Понеделник - неделя

от 10.00 ч. до 16.30 ч.

Пазарджик

ул. "Ген. Гурко” № 2, ет. 2., офис 1, "РАДИО СОТ", /бившата  Хебърстрой/

тел. 0899 / 672 674

Вторник и четвъртък

от 14.30 до 17.00 ч.

от 10.06.2024 г.

Понеделник - петък

от 9.00 до 17.00 ч.

събота от 9.00 до 13.00 ч.

Перник

площад Кракра, Общински Младежки дом

тел.  0898 / 344 258 

Понеделник - петък

от 9.30 ч. до 17.00 ч.

Обедна почивка от 13.00 ч.  до  13.30 ч.

Пловдив

ул. „Цанко Дюстабанов" № 25, /сградата на Технически университет – филиал Пловдив /

тел. 0888 / 645 158

Сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч.

Петък от 11.00 ч. до 12.00 ч.

от 10.06.2024 г.

Понеделник, сряда и петък

От 16.00 ч. до 18.00 ч.

Вторник и четвъртък

от 10.00 ч. до 12.00 ч.

и от 16.00ч. до 18.00 ч.

Разград

ул."Бузлуджа"  № 2 , етаж 1, /Дом на науката и техниката/

тел. 0894 / 370 069

Понеделник от 14.00 ч. до 16.30 ч.

Вторник от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Сряда от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Четвъртък от 14.00 ч. до 16.30 ч.

Петък от 15.00 ч. до 16.30 ч.

Силистра

ул."Атанас Янков" № 48, /учебен център "ФАВОРИТ"/

тел. 0889 / 909 141 и  0888 / 111 147

Вторник и четвъртък

от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Сливен

бул."Братя Миладинови" № 18,  / в сградата на Регионално управление на образованието/

тел. 0879 / 384 769

Понеделник - неделя

от 10.00 ч. до 17.00 ч.

София

бул."Кл. Охридски" № 2

Център за следдипломна квалификация към УНСС, кабинет 405

тел. 0887 /  060 375

Понеделник - петък

от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Събота

от 10.00 ч. до 14.00 ч.

Стара Загора

ул. "Армейска" № 9,  / в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище/

тел. 042 / 646 107  и

0888 / 691 483

Понеделник - петък

От 9.00 ч. до 18.00 ч.

Събота и неделя

от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Хасково

ул. "Сан Стефано" № 3, Дом на техниката, ет. 3, офис 5

тел. 0887 / 035 598 

Понеделник - неделя

от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Шумен

ул.  "Адам Мицкевич"  № 1, /в двора на НАП, срещу Младежкия дом/

тел. 0887 / 225 112 и

 054 / 800 505

Понеделник - неделя

от 9:00 ч. - 17:00 ч.

Ямбол

ул. "Цар Иван Шишман"  № 11 Б, ет. 1

тел.  0886 / 853 731 и 0888 / 973 979

Понеделник - неделя

от 10.00 ч. до 17.00 ч.