КОНКУРСНИ ИЗПИТИ


График за организация на конкурсните изпити

Дейност

Срок

Дата на
изпита

Подаване на документи за явяване на изпит (Електронно изпитване)

Подаване на документи за явяване на електронен изпит на място се извършва в деня на определените дати най-късно 1 час предварително

Подаване на документи за явяване на практически изпити през месец март 2024 г.

От 01 март 2024 г.

до 15 март 2024 г.

16 март 2024 г.

Подаване на документи за практически изпити през месец април 2024 г., с изключение на празничните дни

От 08 април 2024 г.

до 19 април 2024 г.

20 април 2024 г.

Подаване на документи за практически изпити през месец юни 2024 г.

От 27 май 2024 г.

до 7 юни 2024 г.

08 юни 2024 г.
График за провеждане на конкурсни изпити
(Електронно изпитване)

Дата

Електронен конкурсен изпит

Начало

на изпита

Подаване на документи за явяване на електронен изпит на място се извършва в деня на определените дати най-късно 1 час предварително

От 19 февруари 2024 г. до 14 юни 2024 г. всеки работен петък и

от 17 юни 2024 г. до

5 юли 2024 г. всеки делничен ден

Български език

История на България

География на България

Биология

Английски език

Математика

Химия

13:00 ч.

5 юли 2024 г. всеки делничен ден

Английски език

Математика

Химия
 
 

Забележка:

1. Таксата за изпита се заплаща след регистрация, но не по-късно от два дни преди датата на изпита.  

2. Електронният изпит се провежда на определените дати и часове в университета. Максималната продължителност на изпита е 60 минути.

3.Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса.

График за провеждане на практически конкурсни изпити

Дата за изпит

Конкурсен изпит

Начало

на изпита

Срок за подаване на заявление за практически изпити  м. март

От 01 март 2024 г. до 15 март 2024 г.

16 март (събота)

Практически изпит по вид спорт:

баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика, плуване, тенис, гимнастика, борба

09:00 ч.

16 март (събота)

Практически комплексен изпит по физическа подготовка

09:00 ч.

16 март (събота)

Практически изпит по изобразително изкуство (за специалностите „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Мода“)

09:00 ч.

16 март (събота)

Практически изпит по музика (за специалностите „Педагогика на музикалното изкуство“, „Изпълнителско изкуство (народни инструменти ли народно пеене), „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“ и „Електронни технологии в музиката“)

09:00 ч.

16 март (събота)

Практически изпит по хореография (за специалностите „Българска народна хореография“ и „Съвременна хореография“)

09:00 ч.

16 март (събота)

Практически изпит за филмови и телевизионни изкуства

09:00 ч.

16 март (събота)

Практически изпит по актьорско майсторство

09:00 ч.

Срок за подаване на заявление за практически изпити  м. април

От 08 април 2024 г. до 19 април 2024 г.

20 април (събота)

Практически изпит по вид спорт:

баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика, плуване, тенис, гимнастика, борба

09:00 ч.

20 април (събота)

Практически комплексен изпит по физическа подготовка

09:00 ч.

20 април (събота)

Практически изпит по изобразително изкуство  (за специалностите „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Мода“)

09:00 ч.

20 април (събота)

Практически изпит по музика  (за специалностите „Педагогика на музикалното изкуство“, „Изпълнителско изкуство (народни инструменти ли народно пеене), „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“ и „Електронни технологии в музиката“)

09:00 ч.

20 април (събота)

Практически изпит по хореография (за специалностите „Българска народна хореография“ и „Съвременна хореография“)

09:00 ч.

20 април (събота)

Практически изпит за филмови и телевизионни изкуства

09:00 ч.

20 април (събота)

Практически присъствен изпит по актьорско майсторство

09:00 ч.

Срок за подаване на заявление за практически изпити м. юни

От 27 май 2024 г. до 7 юни 2024 г.

08 юни (събота)

Практически изпит по вид спорт:

баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика, плуване, тенис, гимнастика, борба

09:00 ч.

08 юни (събота)

Практически комплексен изпит по физическа подготовка

09:00 ч.

08 юни (събота)

Практически изпит по изобразително изкуство (за специалностите „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Мода“)

09:00 ч.

08 юни (събота)

Практически изпит по музика (за специалностите „Педагогика на музикалното изкуство“, „Изпълнителско изкуство (народни инструменти ли народно пеене), „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“ и „Електронни технологии в музиката“)

09:00 ч.

08 юни (събота)

Практически изпит по хореография (за специалностите „Българска народна хореография“ и „Съвременна хореография“)

09:00 ч.

08 юни (събота)

Практически изпит за филмови и телевизионни изкуства

09:00 ч.

08 юни (събота)

Практически изпит по актьорско майсторство

09:00 ч.


Забележка:

1. Подаването на заявления онлайн за конкурсни изпити приключва най-късно два дни преди крайните срокове за подаване на документи в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

ВАЖНО! Местата в залите се заемат най-късно 30 минути преди обявеното начало на конкурсния изпит. В случай че се дублират дати за провеждане на изпит по даден предмет с други висши училища, Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград не поема ангажимент за осигуряване на допълнителна дата извън посочения график.