БЮРА 

 НА  ЦЕНТЪРА  ЗА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКА  ПОДГОТОВКА  И   ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)

ЗА  ПРИЕМ  НА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ  

www. ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com

  Национален телефон на ЦКПИ за информация: ) 0879 120 471

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бургас,  бул. “Гладстон” 0 47,  / Младежки културен център /, тел. 0888 / 759 750 и 0896 / 400 670

Варна, ул. "Христо Ботев"  № 1, /ЦИО „Вектор”/ , тел. 052 / 612 266

Видин,  ул.“Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ ”Климент Охридски”, тел. 0887 / 327 768

Враца, бул." Демокрация"  № 6,  тел. 0886 981 155

Габрово,  ул. "Хаджи Димитър" № 4, Технически университет - Ректорат, тел.  0878 / 26 42 02  

Добрич, ул." България" № 1, /Централна кооперативна банка/,  офис 304, тел.  058 / 580 623, 0899 / 298 593

Казанлък, ул. "Трапезица" № 6, /Литературно-художествен музей/ , тел. 0898 / 309 636

Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел: 0886 / 676 146

Кюстендил,  ул. "Добруджа" 2 а, етаж 2, тел. 0888 / 181 661

Пазарджик, ул. "Ген. Гурко” № 2, ет. 2., офис 1, "РАДИО СОТ", /бившата  Хебърстрой/, тел. 0899 / 672 674

Перник,  площад Кракра, Общински младежки дом, тел.  0898 / 344 258 

Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов" № 25, /сградата на Технически университет – филиал Пловдив /, тел. 0888 / 645 158

Разград, ул."Бузлуджа"  № 2 , етаж 1, /Дом на науката и техниката/, тел. 0894 / 370 069

Силистра,  ул."Атанас Янков" № 48, /учебен център "ФАВОРИТ"/,  тел. 0889 / 909 141 и тел. 0888 / 111 147

Сливен,  бул."Братя Миладинови" № 18,  / в сградата на Регионално управление на образованието/, тел. 0879 / 384 769

София, бул. "Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, кабинет 405, тел. 0899 / 808 816 

Стара Загора, ул. "Армейска" № 9,  / в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище/,

тел. 042 / 646 107  и тел. 0888 / 691 483

Хасково, ул. "Сан Стефано" № 3, Дом на техниката, ет. 3, офис 312,  тел. 0887 / 035 598  

Шумен, ул.  "Адам Мицкевич"  № 1, /в двора на НАП, срещу Младежкия дом/, тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505

Ямбол, ул. "Цар Иван Шишман"  № 11 Б, ет. 1,  тел.  0886 / 853 731 и 0888 / 973 979