Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 ограмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Обучението в специалността формира специфичен тип компетентност, необходима за осмисляне и управление на съвременните технологични процеси в аудиовизуалния процес. Подготвят се кадри с професионална квалификация "филмов и телевизионен оператор" за електронните медии и аудиовизуалното производство в Република България /ефирни и кабелни телевизии, фирми за производство на рекламни и учебни филми, частни и държавни филмови студия, рекламни и продуцентски къщи /, както и в сферата на изкуствознанието - преподавателска и научно - изследователска работа. Подготовката е насочена към бъдещата работа на завършилия специалността като оператор-постановчик във всички форми на филмовото и телевизионното творчество. Същевременно той придобива теоретико-практически знания и умения, които му позволяват реализация в научно-изследователската и управленска дейност в областта на киното и телевизията. Студентът придобива професионални умения за работа в екип и общуване с хора от различни професии, които са характерни за филмовото и телевизионно производство. Катедрата разполага с много добра техника -  3 камери  JVC GY 200E,  2 камери Panasonic Mini DV, 2 камери - ARRIFLEX 16 BL и Canon 16. Формата на обучение е редовна.