Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2027 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Специалистът с образователно-квалификационна степен "бакалавър" получава квалификация "Тонрежисьор" и може да се реализира като:

  1. Тонрежисьори в електронните медии и специалисти в областта на звуковата обработка.
  2. Тонрежисьори за озвучаване на живо и извършване на звукозаписна дейност на концерти и спектакли.
  3. Музикални редактори