Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2027 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Специалистът с образователно-квалификационна степен "бакалавър" получава квалификация "Изпълнител, изпълнител-педагог" и може да се реализира като:

  • солов изпълнител, изпълнител в шоу програми и мюзикъли;
  • артист-солист във всички форми на музикално-сценичните жанрове (мюзикъл, вариете, шоу програми и др.);
  • преподавател по поп и джаз пеене в детските музикални школи и музикални центрове по изкуствата, ръководители на детски вокални групи и др.;
  • участник в ТВ програми, видеоклипове и др..