Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2027 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Специалистът с образователна  квалификационна  степен "бакалавър" от специалност "Изпълнителско изкуство" се подготвя за реализация като:

1. Изпълнител  в  държавни,  общински,  частни  или  дружествени  формации или ансамбли за народни песни и танци, ръководител на детски  вокални и инструментални групи и оркестри;

2. Преподавател  по  музикален  инструмент  в Детските  музикални  школи,  паралелките  с  разширено  изучаване  на  музика  в  Средното  общообразователно училище, Детски центрове по изкуствата и др.

Подготовката  на  студентите  в  новите  две  специалности  им  дава  възможност да заемат ръководни длъжности в институции и  ведомства,   свързани с  изкуствата.