График за провеждане на конкурсните изпити по чужд език за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2023-2024 г.

Изпит по чужд език Дата Зала Начален час
Английски език 18.06.2024 г. 1435 10:00 ч.
Руски език 18.06.2024 г. 1469 09:00 ч.