От 16.03.2024 г. започва провеждането на предварителните кандидатстудентски изпити за специалност „Спорт“ към Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт“