Министерството на образованието и науката обявява процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в следните чуждестранни висши училища:

  • Познански университет „Адам Мицкевич“ Познан, Полша
  • Университет „Екс-Марсилия“ Марсилия, Франция
  • Люблянски университет Словения, Любляна
  • Пекински университет за чужди езици Пекин, Китай
  • Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“, Армения

Крайният срок за подаване на документи за участие в процедурата е 4 януари 2022 г.

Документите се подават в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидата