Студентска изложба „Празнуваме заедно“ бе открита в Арт салона на Радио Благоевград. Експозицията включва 42 творби на 25 студенти от Факултета по изкуствата на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Изложбата бе открита от ръководителя на катедра „Изобразително изкуство“ проф. д-р Емил Куков и директора на Радио Благоевград Рина Далева.

Проф. Куков отбеляза, че е традиция студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски“ да представят изложба в навечерието на студентския празник – 8 декември. Той подчерта, че тази година изложбата е по-специална, защото е посветена на три важни годишнини – 30-годишнината от създаването на специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, 25-годишнината на специалност „Мода“ и 49-годишнината на Радио Благоевград.

Рина Далева поздрави участниците в изложбата и отбеляза, че все повече произведения на изкуството се представят в Арт салона на Радио Благоевград. Тя пожела успех на младите творци и отправи покана към тях за самостоятелни изложби.

Гостите в Арт салона на Радио Благоевград имаха възможност да се насладят на разнообразни творби от различни видове и жанрове на изобразителното изкуство – живопис, графика, дърворезба, рисунки, модни скици, модна фотография, рекламен дизайн и др.

Изложбата бе организирана от катедра „Изобразително изкуство“ към Факултета по изкуствата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ съвместно с Радио Благоевград.