Изпълнителният директор на българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“Анджела Родел бе на посещение в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя бе посрещната от ръководителя на катедра „Германистика и романистика“ към Филологическия факултет доц. д-р Дафина Костадинова.

По време на работната среща Анджела Родел сподели, че комисия „Фулбрайт“ работи отдавна с Югозападния университет и отбеляза, че немалко професори от университета са били стипендианти по програмата в Америка. Тази година в Катедрата по германистика и романистика в рамките на програма „Фулбрайт“ е американецът Данте Анкни, който преподава по английски език на студенти от специалностите „Английски език“, „Приложна лингвистика“ и „Педагогика на обучението по български и английски език“.

Анжела Родел изрази положителните си впечатления от Югозападния университет „Неофит Рилски“ и отбеляза, че е впечатлена от интереса и ентусиазма на студентите към възможностите за мобилност, които предлага програма „Фулбрайт“.

В рамките на визитата си в Югозападния университет Анджела Родел посети часовете, които Данте Анкни води, за да провери как се справя и бе очарована от темата, която той бе избрал. Неговият час се характеризира с богат езиков материал, чрез който се разглеждат теми като култура, морални ценности, изкуство, философия, личност и общество.

Данте сподели, че вече се е адаптирал към живота в Благоевград и работата му със студентите в Югозападния университет, които го мотивират и ентусиазират, а техните постижения са неговата награда.

От своя страна ръководителят на катедрата, доц. Костадинова, отбеляза, че стипендиантът се справя блестящо. Тя подчерта, че студентите посещават часовете при Данте Анкни с голямо желание и интерес. Според доц. Костадинова преподавателят от Америка разширява не само езиковия диапазон на студентите, но и културния. Мобилността на Анкни във Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще продължи до края на академичната година.