В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе семинар на тема „Превенция и подкрепа при насилие, основано на пола“.

Във форума, организиран от катедра „Медико-социални науки“ съвместно със Сдружение „Бъдещето сега“, участваха над 60 студенти от специалностите „Социални дейности“ и „Психология“.

По време на семинара бяха обсъдени въпроси, свързани с идентифициране на насилие, превенция, разпознаване и ранната интервенция срещу кибер насилие. Темата предизвика дискусии по отношение на пола и ролите базирани на пола. 

Семинарът, който се проведе в Първи учебен корпус, е част от дейностите по проект „Превенция и подкрепа при кибер насилие, основано на пола (Prevention and Support for Cyber Gender Based Violence), финансиран от програма „Еразъм+“, по който университетът е партньор.