В Университетския център „Бачиново“ се проведе XXIV национална конференция с международно участие „Традиции и иновации в текстила и облеклото“.

Във форума участваха над 100 студенти, докторанти, специалисти, преподаватели и учени от висши училища, от професионалните гимназии по дизайн,  текстил и облекло, от Института по полимери на БАН, Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и от производствени фирми в областта на текстила и облеклото. Онлайн участие взеха студенти, докторанти и учени от Ханойския университет по наука и технологии, Университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Техническият университет в Дрезден, Школата по художествено тъкане в град Пен д‘Ажене, Франция и други.

Конференцията се организира ежегодно от Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи със сътрудничеството на катедрите по текстил и дизайн във висшите училища в България. Тази година домакин на форума беше катедра „Машиностроителна техника и технологии“, водеща обучение по специалност „Дизайн и технологии за облекло и текстил“ в Техническия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Форумът беше открит от декана на Техническия факултет проф. д-р Снежина Андонова. Проф. Андонова подчерта, че за целия преподавателски колегиум на факултета е чест и удоволствие за поредна година да работят в екип с Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, с колегите от катедрите, в които се води обучение по дизайн и текстил в България и с колегите от Института по полимери на БАН. Деканът подчерта и важната роля на представителите на текстилните и шевни фирми, с чиято подкрепа и сътрудничество се организира този значим научен форум на гилдията на  текстилците.

От името на ректорското ръководство приветствие към участниците поднесе заместник-ректорът  на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д.изк. Йордан Гошев.

Председателят на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи доц. д-р Ивелин Рахнев подчерта значимостта на традиционния научен форум за всички специалисти в областта на дизайна, текстила и облеклото у нас. Той благодари на спонсорите на конференцията „Е.Миролио“ ЕАД – Сливен, „Пиринтекс“ ЕООД – Гоце Делчев, „Лемприер Уул“ ЕООД – Сливен, Picanol HB – Белгия, както и на домакините за създадените условия за обмяна на идеи, опит и добри практики.

Работата на конференцията започна с кръгла маса на тема „Кадрово осигуряване и привлекателност на текстилната професия“ и продължи с тематични научни сесии.

Пред участниците в националния форум бяха представени изключително интересни и актуални доклади, свързани с новите влакнести суровини (нанотехнологии в текстила); антимикробни текстили и други иновационни технологии в текстилното и шевно производство; съвременното текстилно изкуство, модата, композицията; управлението, маркетинга и устойчивото развитие в съвременното шевно и текстилно производство, както и актуални методи и форми на обучение в областта на текстила и облеклото.

Сред гостите на церемонията по откриване на конференцията бяха Марин Антонов – главен секретар на Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС), представители на Министерството на икономиката и индустрията, на Община Благоевград, декани и ръководители на катедри в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

По повод провеждането на конференцията бяха получени поздравителни адреси от министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов, представители на бизнеса и от декани на факултети в Югозападния университет „Неофит Рилски“.