В Югозападния университет „Неофит Рилски“ тържествено бе отбелязан Световният ден на философията. Честването бе организирано от Философския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ съвместно с Регионалното управление на образованието – Благоевград. На форума, който се проведе в Първи учебен корпус, присъстваха преподаватели, студенти, учители и ученици, съмишленици и изследователи във философското познание.

Събитието бе открито с поздравителен адрес от проф. д-р Борис Манов, декан на Философския факултет, представен от доц. д-р Силвия Кръстева.

„Пред вас стои предизвикателството да съчетаете традиции и новаторство и да съхраните стремежа към развитие, човечност и нравственост. Философията през вековете е водила човешкия прогрес и е определяла върховните постижения в знанието, в сферата на духовността и в обществения живот“, отбелязва проф. Манов в поздравителния адрес, адресиран до преподавателския състав на катедра „Философски и политически науки“.

Приветствие по повод Световния ден на философията отправи Екатерина Текерска, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия към РУО – Благоевград. Тя поздрави участниците и отбеляза вече действащата философска общност, обединила висшето и средното образование в Югозапада и даваща форум за изява на учениците и студентите.        

Програмата продължи със слова за философията на проф. д.ф.н. Валентин Канавров, директор на Центъра за немски идеализъм към Философския факултет и проф. д.ф. Нонка Богомилова от Института по философия и социология към БАН.

По време на тържественото честване беше представен научният сборник „Философски опити“, Том 15.

Във форума с есета и презентации се изявиха ученици и учители от Благоевград, Разлог, Петрич, Банско и Дупница. Студенти в специалност „Философия“ от Югозападния университет – бакалаври, магистри и докторанти, с вдъхновение представиха любимите си философи и виждането си за философията като „пътешествие на Духа“ и общочовешки хоризонт на целите пред съвременното научно знание.

Събитието вписа философската общност на Югозапада в поредицата от чествания на Деня на философията у нас и по света.