2022-11-09

Преподаватели от Философския факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ участваха във форум на тема „Ефективност на проследяването на политиките и програмите, насочени към младежи извън системите на заетост, образование и обучение в малките населени места (Policies & PES NEETs' tracking effectiveness in rural areas)“. В срещата, която се проведе в Бреша, Италия, участваха 160 учени от различни европейски университети. Част от тях взеха дистанционно участие.

По време на форума бяха дискутирани различни теми, свързани с предизвикателствата и перспективите пред младите хора в Европа. Анализирани бяха политики, свързани с безработицата на младежите от малките населени места.

Инициативата се проведе в рамките на проект „Track-IN | Public employment services tracking effectiveness in supporting rural NEETs www.track-in.eu“, в който Югозападният университет „Неофит Рилски“ си партнира с 11 европейски организации, сред които е и Международната организация на труда (ILO). Проектът е финансиран от фондовете на EEA GRANTS.